title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 01/03/2567 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 สรุุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 01/02/2567 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 01/01/2567 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 01/12/2566 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 01/11/2566 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 01/10/2566 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 01/09/2566 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 01/08/2566 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 01/07/2566 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 01/06/2566 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 01/05/2566 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 01/04/2566 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 01/03/2566 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 01/02/2566 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 01/01/2566 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30 รายการ