title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 30/06/2565 624/จ.65/292 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้า 15/10/2564 624/จ.65/007 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2350 05/04/2564 624/จ.64/195 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ