วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ ประเภทวีดิโอ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
1 คลิป
ตอบข้อสงสัยว่าทำไม ต้องซ่อมถนน
2 คลิป
"ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย" ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวง
3 คลิป
รายการ. Highway Q&A ตอน. ทำไมไม่สร้างสะพานกลับรถแทนจุดกลับเพื่อความความปลอดภัย
4 คลิป
รายการ. Highway Q&A ตอน. เส้นสีขอบทางเท้ามีความหมายอย่างไร
5 คลิป
รายการ Highway Q&A ตอน ตากข้าวบนทางหลวง ผิดกฎหมายหรือไม่
6 คลิป
หากเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง ต้องทำอย่างไร? มาหาคำตอบกัน
7 คลิป
รายการ. Highway Q&A ตอน. จอดรถบนไหล่ทางได้หรือไม่?
8 คลิป
รายการ. Highway Q&A ตอน. อยากทำทางเชื่อมเข้าบ้าน ต้องทำอย่างไร