วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 01/03/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ร่วมกับท่าอากาศยาน จังหวัดขอนแก่น และโรงแรมราชาวดี ได้จัดกิจกรรมล้างและทำความสะอาดถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2 22/02/2566 นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ได้มีคำสั่งมอบหมายให้หมวดทางหลวงน้ำพอง ดำเนินการจัดกิจกรรมกวาดล้างถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M.2.5 ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
3 20/02/2566 นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ได้มีคำสั่งมอบหมายให้หมวดทางหลวงเชียงยืน ดำเนินการจัดกิจกรรมกวาดล้างถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M.2.5 ในเขตพื้นที่อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
4 16/02/2566 นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงพระลับและหมวดทางหลวงศิลา ได้จัดกิจกรรมกวาดล้างถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M.2.5 ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น