สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 15/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 15/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและ ระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 14/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ระหว่าง กม.262+100 - กม.262+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 14/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ระหว่าง กม.37+000 - กม.39+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 14/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.235+656 - กม.237+820 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 14/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี 2567กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่รหัสงาน33110งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทางทางหลวงหมายเลข2484ตอนทางเลี่ยงเมืองภูเขียวระหว่างกม.6+980-กม7+796 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 14/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.108+293 - กม.110+015 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 27/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง -วังใหญ่ กม.52+700-กม.53+200, กม.53+200-กม.55+550 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 27/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ-คำปิง-หนองบัวโคก กม.149+700-กม.151+310 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 27/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่-วัดปทุมชาติ-หนองจาน กม.0+125-กม.0+500,กม.0+500-กม4+150 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 286 รายการ