วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
211 05/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๙ ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ระหว่าง กม.๐+๙๕๐ - กม.๒+๔๓๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
212 05/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.๓๒๑+๗๙๐ (LT.) - กม.๓๒๒+๔๑๐ (LT.) และกม.๓๒๓+๑๘๓ (LT.) - กม.๓๒๕+๑๐๐ (LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
213 05/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.๙+๖๕๐ - กม.๑๐+๒๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
214 05/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๙๒+๔๙๐ (RT.) - กม.๒๙๓+๒๐๐ (RT.), กม.๒๙๓+๗๕๐ (RT.) - กม.๒๙๔+๑๓๐ (RT.) แล เผยแพร่ขึ้นเว็บ
215 05/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗๓+๒๙๐ (RT.) - กม.๒๗๕+๕๐๐ (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
216 05/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ที่ กม.๕๖๖+๒๒๗ (30,000,000) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
217 05/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๔ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.๓๑+๘๙๓ - กม.๓๒+๙๙๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
218 05/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๔ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๒ ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.๓๙+๔๖๕ - กม.๔๑+๑๖๗ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
219 05/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๓+๕๗๐ - กม.๓๔+๒๑๖ ระหว่าง ๓๘+๔๐๐ (LT.) - กม.๔๒+๔๘๕ (LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
220 05/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง - หนองกา ระหว่าง กม.๔๔+๗๓๔ - กม.๔๖+๑๒๓ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 211 ถึง 220 จาก 286 รายการ