สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2566 620/B/35/67/01 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
122 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2566 620/85/67/19 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2566 620/60/67/12 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2566 66119275367 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
125 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6021-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2566 66119268765 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
126 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 61-6008-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2566 66119251230 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2566 66119191160 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
128 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 68-6304-18-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2566 66119127431 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
129 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2566 66119140129 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
130 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2566 66119139273 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
131 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 44-0117-17-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2566 66119119372 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
132 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2566 66119140129 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
133 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2566 66119071735 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
134 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6021-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2566 66119077661 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
135 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2566 66119051113 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 121 ถึง 135 จาก 363 รายการ