f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 31-6187-91-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2566 620/บี/67/11 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
47 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 41-5030-79-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2566 620/บี/30/67/10 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
48 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 31-6187-91-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2567 620/บี/30/67/12 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2566 620/40/67/32 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2566 620/40/67/31 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2566 620/40/67/30 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2566 620/40/67/29 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
53 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 61-6008-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2567 620/บี/30/67/11 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 620/40/67/25 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2566 620/40/67/22 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2566 620/40/67/23 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
57 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 31-6187-91-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2566 620/บี/67/11 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2566 620/40/67/24 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
59 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 31-0515-91-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 620/บี/67/10 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
60 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 78-6022-96-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 620/บี/67/09 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 306 รายการ