f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 620/35/67/02 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
32 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 61-6008-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 620/บี/67/16 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
33 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 620/บี/67/15 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
34 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 620/บี/30/67/14 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
35 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 20-6298-19-8, 44-0119-17-3, 82-6169-18-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 620/บี/30/67/16 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 620/40/67/39 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 620/บี/40/67/01 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
38 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 20-6298-19-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 620/บี/30/67/13 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
39 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 620/67/15 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 620/60/67/36 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 620/40/67/37 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 620/40/67/35 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2566 620/40/67/34 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
44 จ้างเหมาอื่นๆ (ซ่อมแบตเตอรี่อุปกรณ์ถ่ายภาพอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2567 620/67/12 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2567 620/40/67/33 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 306 รายการ