สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 22-4369-16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 02/11/2566 66119026032 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
137 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2566 66109224677 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
138 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2566 66109372755 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
139 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2566 66109372138 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
140 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2566 66109374067 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
141 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2566 66109373374 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
142 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2566 66109299631 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
143 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2566 66109293349 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2566 66109293504 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
145 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2566 66109212184 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
146 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2566 620/40/67/01 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
147 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566 66099570763 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2566 66109203633 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
149 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6021-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2566 66099132299 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2566 66099333037 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 136 ถึง 150 จาก 363 รายการ