สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.๑๒๐+๙๗๐(RT.) - กม.๑๒๒+๒๖๕(RT.), กม.๑๒๒+๒๘๐(LT.) - กม.๑๒๖+๐๐๐(LT.) 11/04/2567 67049205117 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
17 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๗ ตอน นายม - หนองแวง ระหว่าง กม.๓๓+๐๐๐ - กม.๓๕+๕๐๐, กม.๓๖+๒๐๐ - กม. ๓๖+๖๙๓ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 11/04/2567 ขก.2/17/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
18 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๗ ตอน หนองแวง - ข้าวสาร ระหว่าง กม.๓๓+๔๐๐ - กม.๓๖+๗๕๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 11/04/2567 อด.1/14/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
19 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๒๐+๔๐๐(LT.) - กม.๔๒๒+๕๐๘(LT.) 10/04/2567 อด1/13/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
20 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๒๙+๙๘๕(LT.) - กม.๔๓๒+๔๕๐(LT.) 09/04/2567 อด.1/11/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
21 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๐๖+๔๑๐(LT.) - กม.๔๐๘+๔๕๐(LT.) 09/04/2567 อด.1/12/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
22 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ระหว่าง กม.๙๒+๐๕๖ - กม.๙๔+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 01/04/2567 ขก.1/10/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
23 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๐ ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑+๔๖๐ - กม.๒๕+๖๐๐ 01/04/2567 อด.2/36/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
24 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗+๓๕๐ - กม.๘+๓๕๐ 29/03/2567 อด.2/40/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
25 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน ระหว่าง กม.๑๓+๒๓๓ - กม.๑๔+๒๐๐ 29/03/2567 ชภ.6/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
26 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน ทางพาด - พล ระหว่าง กม.๑๘+๙๔๕ - กม.๒๐+๓๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 29/03/2567 บผ.4/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
27 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒ ตอน เหล่าอุดม - ท่าห้วยหลัว ระหว่าง กม.๘+๓๒๕ - กม.๙+๑๖๔ 29/03/2567 อด.2/6/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
28 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน ๓๓๑๑๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ระหว่าง กม.๖+๙๘ 28/03/2567 ขก.๒/๑๘/๒๕๖๖ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
29 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน ๓๓๔๐๐ งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ระหว่าง กม.๓๗+๐๐๐ - กม.๓๙+๐๐ 27/03/2567 อด.2/35/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
30 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ระหว่าง กม.๒๖๒+๑๐๐ - กม.๒๖๒+๘๐๐ 27/03/2567 บผ9/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 278 รายการ