สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 620/67/15 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
107 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2567 67019604748 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 620/60/67/36 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 620/40/67/37 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 620/40/67/35 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 620/40/67/34 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
112 จ้างเหมาอื่นๆ (ซ่อมแบตเตอรี่อุปกรณ์ถ่ายภาพอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2567 620/67/12 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2567 620/40/67/33 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
114 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 31-6187-91-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2566 620/บี/67/11 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
115 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 41-5030-79-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2566 620/บี/30/67/10 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
116 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 31-6187-91-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2567 620/บี/30/67/12 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2566 620/40/67/32 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2566 620/40/67/31 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
119 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2566 620/40/67/30 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2566 620/40/67/29 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 615 รายการ