สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6489-15-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 620/บี/30/67/20 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
92 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 67029273920 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 620/40/67/43 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
94 ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 67029274360 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
95 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6216-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2567 620/บี/67/17 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 620/บี/40/67/07 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
97 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 620/35/67/03 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
98 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 620/35/67/02 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
99 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 61-6008-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 620/บี/67/16 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
100 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 620/บี/67/15 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
101 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 620/บี/30/67/14 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
102 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 20-6298-19-8, 44-0119-17-3, 82-6169-18-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 620/บี/30/67/16 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 620/40/67/39 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 620/บี/40/67/01 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
105 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 20-6298-19-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 620/บี/30/67/13 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 615 รายการ