สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๒ ตอน นิคม - บ้านดุง ระหว่าง กม.๙+๘๐๐-กม.๑๒+๙๕๐, กม.๑๓+๘๓๐ - กม.๑๖+๒๐๐ และ กม.๑๗+๓๐๐ - กม.๒๐+๒๕๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 25/03/2567 อด2/52567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
62 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๙ ตอน แก้งคร้อ - สระพัง ระหว่าง กม.๒๐+๐๕๐ - กม.๒๐+๖๐๐ จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง 22/03/2567 ขก.2/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
63 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน ๓๓๔๐๐ งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน โนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.๒๓๕+๖๕๖-กม.๒๓๗+๘๒๐ 22/03/2567 ขก2/2/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
64 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี๒๕๖๗ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน ๓๓๔๐๐ งานปรับปรุงการ แบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑ ตอน หนองหัวคู-บ้านผือตอน๑ระหว่างกม.๒๕+๙๐๐ - ๓๑+๑๐๐ 22/03/2567 อด.1/2/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
65 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี๒๕๖๗กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยรหัสงาน๓๓๔๐๐งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทล. ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.๑๐๘+๒๙๓ - กม.๑๑๐+๐๑๕ 22/03/2567 ขก.3/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
66 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.๓๘+๕๘๐ - กม.๓๙+๖๓๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 22/03/2567 ขก.1/9/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
67 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๕ ตอน พล - ลำชี ระหว่าง กม.๒๗+๕๐๐ - กม.๓๐+๓๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 22/03/2567 คค 06123/พ.1/EB/12/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
68 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2567 67039435367 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
69 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2567 67039441876 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2567 67039436661 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
71 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๘ ตอน เชียงยืน - คำใหญ่ ระหว่าง กม.๑๔+๕๐๐ - กม.๑๗+๕๐๐ จ. มหาสารคาม ๑ แห่ง 22/03/2567 คค 06123/พ.1/4/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
72 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๙ ตอน ชนบท - กุดรู ระหว่าง กม.๒+๙๕๐ - กม.๕+๙๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 22/03/2567 คค 06123/พ.1/6/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
73 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๒ ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.๓๘+๕๐๐ - กม.๓๙+๔๖๕ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 21/03/2567 บผ.10/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
74 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.๓๐+๕๐๐ - กม.๓๑+๓๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 21/03/2567 ขก.2/20/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
75 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี๒๕๖๗กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน ๓๓๔๐๐ งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๔ ตอน เทพสถิต-ซับใหญ่ตอน๒ ระหว่างกม.๓๕+๓๓๕ - กม.๓๘+๑๐๐ 21/03/2567 ขก.1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 615 รายการ