สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒ ตอน เหล่าอุดม - ท่าห้วยหลัว ระหว่าง กม.๘+๓๒๕ - กม.๙+๑๖๔ 29/03/2567 อด.2/6/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
47 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน ๓๓๑๑๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ระหว่าง กม.๖+๙๘ 28/03/2567 ขก.๒/๑๘/๒๕๖๖ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
48 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน ๓๓๔๐๐ งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ระหว่าง กม.๓๗+๐๐๐ - กม.๓๙+๐๐ 27/03/2567 อด.2/35/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
49 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ระหว่าง กม.๒๖๒+๑๐๐ - กม.๒๖๒+๘๐๐ 27/03/2567 บผ9/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
50 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ตอน พล - ท่านางแนว ระหว่าง กม.๕+๕๐๐ - กม.๗+๗๕๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 27/03/2567 บผ.3/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
51 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๒๔+๐๐๐ - กม.๓๒๔+๕๓๕ 27/03/2567 คค 06123/พ.1/EB/24/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
52 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6644-17-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2567 67039524560 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
53 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ ระหว่าง กม.๖+๖๕๐ - กม.๗+๓๕๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 26/03/2567 อด.2/13/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
54 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๗ ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๑๖+๓๔๐ - กม.๑๙+๔๕๐ จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง 26/03/2567 ขก2/19/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
55 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๙ ตอน คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.๒๐+๖๐๐ - กม.๒๑+๗๗๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 26/03/2567 คค 06123/พ.1/EB/20/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
56 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ ตอน น้ำซึม - คีรีวงกต ระหว่าง กม. ๔๓+๑๐๐ - กม. ๕๑+๗๕๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 26/03/2567 อต.1/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
57 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.๑๐๗+๗๘๙ - กม.๑๐๘+๒๙๓ 26/03/2567 ชภ.๔/๒๕๖๗ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
58 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.๒๐๗+๐๐๐ - กม.๒๐๗+๙๕๐ จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง 26/03/2567 ชภ.5/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
59 ก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๑๖๖+๙๕๐ - กม.๑๖๗+๘๖๐ จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง 26/03/2567 ชภ.2/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
60 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๐ ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.๙+๓๕๐ - กม.๑๑+๖๐๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 26/03/2567 อด.2/12/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 615 รายการ