สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๗ ตอน นายม - หนองแวง ระหว่าง กม.๓๓+๐๐๐ - กม.๓๕+๕๐๐, กม.๓๖+๒๐๐ - กม. ๓๖+๖๙๓ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 11/04/2567 ขก.2/17/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
32 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๗ ตอน หนองแวง - ข้าวสาร ระหว่าง กม.๓๓+๔๐๐ - กม.๓๖+๗๕๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง 11/04/2567 อด.1/14/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
33 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 20-6298-19-8,21-6489-15-4,44-0117-17-1,44-0119-17-3,44-9994-17-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2567 67049186103 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
34 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๒๐+๔๐๐(LT.) - กม.๔๒๒+๕๐๘(LT.) 10/04/2567 อด1/13/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
35 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๒๙+๙๘๕(LT.) - กม.๔๓๒+๔๕๐(LT.) 09/04/2567 อด.1/11/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
36 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๐๖+๔๑๐(LT.) - กม.๔๐๘+๔๕๐(LT.) 09/04/2567 อด.1/12/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
37 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 61-6008-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 67049157505 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
38 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 44-9518-14-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 67049157369 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 67049145311 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 67049143326 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
41 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ระหว่าง กม.๙๒+๐๕๖ - กม.๙๔+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 29/03/2567 ขก.1/10/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
42 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๐ ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑+๔๖๐ - กม.๒๕+๖๐๐ 01/04/2567 อด.2/36/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
43 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗+๓๕๐ - กม.๘+๓๕๐ 29/03/2567 อด.2/40/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
44 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน ระหว่าง กม.๑๓+๒๓๓ - กม.๑๔+๒๐๐ 29/03/2567 ชภ.6/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
45 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน ทางพาด - พล ระหว่าง กม.๑๘+๙๔๕ - กม.๒๐+๓๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 29/03/2567 บผ.4/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 615 รายการ