สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2563 14/05/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มี.ค.63 08/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ก.พ.63 04/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 03/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธ.ค.62 07/01/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พ.ย.62 09/12/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 04/11/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 03/10/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 06/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2562 02/07/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 04/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 02/05/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 04/04/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 04/03/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 48 รายการ